Ústav Fyziky   en
zaměstnanci ústavu
  Všeobecné informace


 Vědeckovýzkumný profil ústavu       Výuka       Aktuální informace 
Aktuální vědeckovýzkumné aktivity
Publikace
Granty
Výzkumné skupiny
Aktivity studentů a doktorandů
Naši studenti  v CERNu
  Přednášky z Fyziky I (Sylabus)
Seminární cvičení z Fyziky I - (Příklady)
Přednášky z Fyziky II (Sylabus)
Seminární cvičení z Fyziky II - (Příklady)
Praktikum z Fyziky II - (Příklady)
Harmonogram laboratorních cvičení
Kombinované studium 

  Nové termíny zkoušek z Fyziky
Podmínky zkoušky z Fyziky
Zápočtové a zkouškové testy
Postup přihlašování/odhlašování ze zkoušky
!!! Laboratoře (Fyzika-druhý zápis) !!!
   
   
   
   
 
 Pro Studenty       Volitelná výuka       Odkazy     
Laboratorní cvičení - Úlohy
Přednášky-Úvod pro laboratorní cvičení
Příklady na nejistoty
Vzor zadání zkoušky
Fyzika I - Příklady
Fyzika II - Příklady

  Ukázka modelování v DYNAST

Fyzika v praxi 
Fyzikální základy moderních technologií (FZMT)
  FS   ČVUT
Fyzika v ČR
Fyzika ve světě
Aldebaran
Fyzikální Čtvrtky
Facebook_Fyzika na FS
   


CERN: Nejrozsáhlejší výzkumné centrum částicové fyziky na světě. Místo, kde byl založen web!


Poslední aktualizace: 10.02.2015